Anàlisi de Xarxes.

Anàlisi de Xarxes.

Control i revisió de la xarxa i la integritat del sistema.

Es revisarà el moviment de dades dels usuaris per a determinar la velocitat òptima de la xarxa per a un bon funcionament.

La integritat del sistema és vital per a una seguretat i fiabilitat de les dades ja que, en determinats casos es necessita d'una administració personalitzada del sistema per a poder garantir una xarxa segura.