Assessorament.

Assessorament.

Disposarà en tot moment d'un equip de professionals que li assessoraran a prendre la decisió mes adequada a les seves necessitats.

Tot manteniment informàtic, ha d'estar protegit per una línia d'atenció permanent, que actuï de manera eficaç davant qualsevol contratemps generat en el seu sistema informàtic. Disposarà en tot moment d'un equip de professionals que li assessoraran a prendre la decisió mes adequada a les seves necessitats.